Nastavljamo putem unapređenja i modernizacije

Pušteno u rad poluautomatsko skladište u Poslovnom centru u Novom Sadu

Nakon Poslovnog centra u Beogradu, Farmalogist je 14. avgusta 2017. godine pustio u rad poluautomatsko skladište i u svom Poslovnom centru u Novom Sadu. Ovo je još jedan u nizu koraka načinjenih u pravcu inovacije sa ciljem podizanja efikasnosti poslovnih procesa i očuvanja kvaliteta i integriteta leka.

Iz novosadskog skladišta opremljenog transporterom („conveying system“) i RF terminalima sada će se još brže i efikasnije snabdevati više od 2000 apoteka i drugih zdravstvenih ustanova na teritoriji Vojvodine. Integrisani informacioni sistemi u kombinaciji sa transporterom i novim sistemom video nadzora doprineće apsolutnoj kontroli svih skladišnih procesa, što uključuje i efikasnije rešavanje reklamacija korišćenjem video zapisa samog procesa komisioniranja.

Novi sistem komisioniranja artikala omogućio nam je da podignemo kvalitet logističke usluge i da isporuke realizujemo:

  • brzo, tačno, pouzdano
  • u predefinisanim terminima razvoza
  • u skladu sa Smernicama dobre prakse u distribuciji

 

Pored skladištenja i komisioniranja, jednaku pažnju posvećujemo i uslovima transporta lekova i medicinskih sredstava

U skladu sa Smernicama dobre prakse u distribuciji, lekovi se moraju transportovati u temperaturnim uslovima u kojima se i skladište, a ti uslovi definisani su od strane proizvođača i naznačeni su na sekundarnom pakovanju leka. Sva dostavna vozila Farmalogista kojima se transportuju lekovi i medicinska sredstva, kao i oprema namenjena za kontrolu i monitoring temperature u tovarnom prostoru vozila su kvalifikovani, a zaposleni obučeni kroz sistem početnih i kontinuiranih obuka.

Kvalitet i integritet leka moraju biti obezbeđeni kroz čitav lanac snabdevanja. Svi učesnici u ovom lancu moraju da pokažu najviši nivo odgovornosti, počevši od proizvođača koji veledrogerijama poveravaju distribuciju svojih lekova, preko samih veledrogerija, sve do apoteka, bolnica i drugih zdravstvenih ustanova koje bi lekove trebalo da prime isključivo ako su dopremljeni kvalifikovanim vozilima veledrogerija.

 

Digitalizacija – u korak sa savremenim trendovima u poslovanju

Prateći najnovije evropske i svetske trendove, Farmalogist je prva veledrogerija na srpskom farmaceutskom tržištu koja je načinila značajan iskorak na polju digitalizacije svog poslovanja, koja će u periodu pred nama dovesti do značajnog unapređenja kvaliteta usluge ka kupcima, ali i doprineti očuvanju životne sredine. Implementacijom novih IT tehnologija u poslovanju, papirna dokumentacija koju Farmalogist svakodnevno razmenjuje sa kupcima sukcesivno će biti zamenjena adekvatnim elektronskim formatima uz poštovanje tehnoloških i zakonski propisanih standarda u pogledu osiguranja autentičnosti potpisnika i zaštite integriteta podataka.

 

Vratite se na vrh