Naši zaposleni

 

U Farmalogistu se puno pažnje posvećuje obukama zaposlenih.

Stručno usavršavanje zaposlenih kroz organizovanje obuka iz raznih segmenata poslovanja takođe je jedno od važnih vidova brige o zaposlenima. U zavisnosti od prirode posla koji će obavljati planovi obuke su drugačiji. Ono što je svima zajedničko jeste mentor. Tokom čitavog perioda trajanja obuke mentor prati zaposlenog kroz sistem obučavanja i testiranja, upoznaje ga sa aktuelnim proceduralnim dokumentima, daje mišljenje i ocenu rada kandidata.

Investiranjem u stručno usavršavanje pojedinaca, podiže se nivo stručnosti u svim područjima delovanja preduzeća. Na ovaj način se doprinosi samoostvarivanju pojedinaca, njihovom većem ličnom zadovoljstvu i većoj privrženosti, čime se uvećava i konkurentska prednost Farmalogista.

Uspeh Farmalogista određen je pojedinačnim naporima i sposobnostima njegovih zaposlenih. Njihova kreativnost, inovativnost, inventivnost i posvećenost poslu visoko su cenjene osobine koje menadžment identifikuje, razvija i posebno vrednuje. Zaposleni u Farmalogistu  se konstantno edukuju i profesionalno usavršavaju, uz dodatno usmeravanje da na poslu grade bliske i jake odnose.

Vratite se na vrh
Farmalogist