Kontakt

Farmalogist doo

Adresa: Mirijevski bulevar 3
11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381(11)3315000
Fax: +381(11)3315010

E-mail:

Prijava neželjenih reakcija na lekove i medicinska sredstva

Odgovorna osoba za farmakovigilancu i vigilancu medicinskih sredstava

Mag. farm. Danijela Drobac

M: +381-64-869-2576 | T +381-11-331-5014 | F +381-11-3315-010
email: danijela.drobac@farmalogist.rs

Zamenik odgovorne osobe za farmakovigilancu i vigilancu medicinskih sredstava

mag. farm. Mirjana Šekularac Necin
M: +381-64-869-2492 | T: +381-64-331- 5177 | F: +381-11-3315-010
emai: mirjana.sekularac@farmalogist.rs

DISTRIBUTIVNI CENTAR BEOGRAD

Adresa: Mirijevski bulevar 3, Beograd

Telefon: +381(11)3315000
Fax: +381(11)3315010

E-mail:

DISTRIBUTIVNI CENTAR NIŠ

Adresa: Bulevar svetog cara Konstantina 84

Telefon: +381(18)3100070, +381(18)3100077
Fax: +381(18)203444

E-mail:

PRODAJNI CENTAR KRALJEVO

Adresa: Beogradska 53

Telefon: + 381(36)210053

Fax: +381(36)329 030

E-mail:

POSLOVNI CENTAR NOVI SAD

Adresa: Balkanska 2, Novi Sad

Telefon: +381(21)3100 050
Fax: +381(21)6611 199

E-mail:

Vratite se na vrh
Farmalogist