Medicinske informacije o lekovima

Registrovani lekovi

* Za lek čiji je nosilac dozvole za stavljanje leka u promet u Republici Srbiji Farmalogist d.o.o. Beograd

Neregistrovani lekovi

* Za neregistrivani lek čiji je uvoznik Farmalogist d.o.o. Beograd

Vratite se na vrh
Farmalogist