Istorijat

Istorijat

2002 – 2007 Godine uspona i razvoja

Visoki profesionalni standardi i posvećenost kvalitetu usluga i proizvoda doprineli su uspešnom pozicioniranju i razvoju Farmalogista.

Kompanija Farmalogist nastala je 2002. godine kao posledica reorganizacije poslovanja kompanije Pharmanova i odluke Lovorke i Miomira Nikolića da svoje znanje i desetogodišnje iskustvo ugrade u stvaranje vlastitog poslovnog sistema.

Farmalogist je svoju poslovnu ekspanziju započeo sa 26 zaposlenih, u poslovnom objektu od 800 m2 i skromnim asortimanom namenjenim apotekama otvorenog tipa, pretežno baziranom na domaćoj proizvodnji.

2003. godine počinje proces uspostavljanja dugoročne saradnje sa svetski priznatim kompanijama, a nakon otvaranja privatnog carinskog skladišta Farmalogist realizuje prve ugovore o konsignacionoj prodaji sa renomiranim kompanijama Pfizer HCP i Schering AG, današnji Bayer Health Care.

U istom razdoblju kompanija postaje pouzdan partner multinacionalnoj kompaniji L’Oreal, a prestižni brend Vichy plasiran je na tržištu Srbije prema svim standardima kvaliteta koje Vichy primenjuje u svetu.

U decembru iste godine Farmalogist je ostvario prvih 100 miliona dinara mesečnog prometa.

2004. godine Farmalogist je prva veledrogerija u Srbiji koja, četiri godine pre nego što je to postala zakonska obaveza, razvija i uvodi poslovno softversko rešenje koje je omogućilo bolju sledljivost proizvoda, odnosno praćenje prema serijskom broju i roku upotrebe. Uvođenje ovog rešenja omogućilo je i generisanje velikog broja različitih izveštaja koji su doprineli boljoj analizi poslovanja i postavljanju novih planova.

2005. godinu obeležilo je otvaranje poslovnog centra u Nišu, prvog poslovnog centra van teritorije Beograda, sa ciljem da se adekvatno odgovori na potrebe i zahteve kupaca, kao i da se neguju bliski odnosi i održava njihovo poverenje u Farmalogist kao pouzdanog poslovnog partnera.

2006. usledilo je otvaranje poslovnih centara u Kraljevu i Novom Sadu, što je omogućilo da se Farmalogist pozicionira kao lokalni dobavljač i da postane jednako dostupan čitavom tržištu Srbije.

Iste godine, visoki profesionalni standardi i posvećenost kvalitetu usluga i proizvoda uz poštovanje međunarodnih standarda, omogućili su impresivne rezultate na planu prihoda, ali i na planu sertifikacije kvaliteta. Prvi sertifikat kvaliteta ISO 9001:2000 Farmalogist je dobio 27. januara 2006. godine, a proces sertifikacije je obavila međunarodno priznata sertifikaciona organizacija – SGS, čime je kvalitet načina rada i usluga Farmalogista i zvanično potvrđen .

Tada započinje i redovno sprovođenje anketa o zadovoljstvu korisnika sa ciljem unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga.

2007 – 2012 Godine rasta i izazova

Kompanija doživljava ekspanziju organskim razvojem, ali i strateškim partnerstvima i akvizicijama realizovanim tokom ovog razdoblja.

Farmalogist 2007. godine ulazi u strateško partnerstvo sa investicionim fondom Adriatic Fund B.V. koje su sponzorisali Poteza Grupacija i Međunarodna Finansijska Korporacija (IFC) kao najveći akcionari Fonda. Osnovana je kompanija „Farmalogist Holding“ d.o.o. Beograd, pod kontrolom Mr ph. spec. Miomira Nikolića, mr sci. pharm. spec. Lovorke Nikolić i investicionog fonda Adriatic Fund B.V, a Farmalogist d.o.o. Beograd postaje jednočlano društvo u vlasništvu holdinga.

2008. godinu obeležila su investiciona ulaganja u modernizaciju poslovnih centara i preseljenje sedišta kompanije, konsignacionog i privatnog carinskog skladišta u vlastiti poslovni i skladišni prostor na lokaciji u Mirijevskom bulevaru, kao i akvizicija kompanije Bemed. Poslovni centri Niš i Kraljevo su takođe preseljeni na nove lokacije u vlasništvu, uz značajno proširenje skladišnih kapaciteta.

Proširenje i modernizacija skladišnih kapaciteta kompanije omogućili su unapređenje kvaliteta usluga i značajno proširenje obima ponude i asortimana proizvoda iz programa domaćih, a posebno inostranih proizvođača sa kojima Farmalogist u toku 2008. godine uspostavlja neposrednu saradnju u oblasti konsignacionih aranžmana i/ ili distribucije.

Razvijen je poslovni paket Connectur@ zasnovan na softverskom rešenju koje je apotekama omogućilo unapređenje i pojednostavljenje poslovanja.

2009. godine uspostavljen je sistem upravljanja zaštitom životne sredine sertifikovan prema zahtevima standarda ISO 14001:2004 kao jedna celovita, prepoznatljiva i široko prihvaćena legitimacija za ekološki odgovorno poslovanje. Paralelno je uspostavljen i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, sertifikovan prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007, čime je potvrđena opredeljenost Farmalogista ka standardizaciji svih poslovnih procesa, stalnom poboljšanju i usklađenosti sa zakonima.

Iste godine menadžment je izradio svoje lične poslovne planove (LPP) kao temelj na kome je uspostavljen sistem upravljanja pomoću ciljeva u kojem svaki zaposleni ima svoje lične ciljeve.

Uvedena je organizaciona šema po principu matriksa.

Usvojen je prvi petogodišnji strateški plan (2009-2013).

U istoj godini, Farmalogist postaje pridruženi član evropske asocijacije veledrogerija GIRP sa vizijom da i nacionalna Grupacija veledrogerija ostvari neposredno članstvo u ovoj uglednoj asocijaciji evropskih veledrogerija, a time i mogućnost uvida u stanje i paćenja trendova u oblasti prometa i distribucije lekova u zemljama EU.

U septembru Farmalogist započinje novi projekat – izdavanje časopisa i publikacije „Doživeti 100“.

2010, 2011, 2012

Ove godine obeležene su intenzivnim jačanjem tržišne pozicije Farmalogista. Već u decembru 2010. godine ostvarena je i prva milijarda mesečnog prometa, a prema podacima godišnjeg izdanja „Top 300“, časopisa Ekonomist, Farmalogist je rangiran među top 100 kompanija u Srbiji po prihodima, odnosno kao četvrta veledrogerija u sektoru veledrogerija.

Kao kompanija poznata po svojoj inovativnosti i sposobnosti da predvidi potrebe kupaca, Farmalogist je u ovim godinama posebnu pažnju posvetio unapređenju kvaliteta svojih usluga uvođenjem on-line trebovanja (prvi put u veledrogerijskom poslovanju), razvojem i integrisanjem svih vidova prodaje i podrškom programima kontinuirane edukacije.

Oformili smo i službu „Help desk“ koja je otvorena za sva pitanja naših klijenata

Istovremeno, velika pažnja posvećuje se optimizaciji unutrašnje organizacije kompanije, a sa ciljem da se obezbede uslovi za brzo i efikasno donošenje poslovnih odluka, obavi implementacija novih poslovnih modela i prilagođavanje organizacione strukture intenzivnom rastu i razvoju kompanije.

U 2012. godinu, u kojoj Farmalogist obeležava desetogodišnjicu poslovanja, kompanija ulazi sa 375 zaposlenih, oko 12000m2 poslovnog i skladišnog prostora, sa asortimanom od preko 9000 artikala i kao drugorangirana veledrogerija sa tržišnim učešćem većim od 17 %. Po podacima IMS-a iz avgusta 2012.godine udeo Farmalogista na tržištu lekova iznosi 22,26%.

Sa planovima za tehnološka unapređenja poslovanja zasnovanim na uvođenju poluautomatskih linija i implementaciji novog ERP rešenja, kao i usvojenim strateškim planom, Farmalogist je spreman za drugu deceniju poslovanja.

2013 – 2016 Godine unapređenja i modernizacije

Poslednje godine našeg poslovanja obeležile su aktuelne tržišne i regulatorne promene koje su značajno izmenile poslovno okruženje na srpskom farmaceutskom tržištu i postavile nove zahteve pred sve učesnike u lancu snabdevanja lekovima. Optimizacija poslovanja u vidu podizanja efikasnosti poslovnih procesa i racionalizacije troškova za nas predstavljaju imperativ koji je dostižan jedino uvođenjem inovativnih tehnologija u poslovanje i usavršavanjem kadrova.

Farmalogist je na farmaceutskom tržištu Srbije prepoznat kao lider u razvoju novih načina komunikacije sa kupcima i dobavljačima, snažno se oslanjajući na moderne informacione tehnologije. Početkom 2015. godine uveli smo novi informacioni sistem Microsoft Dynamics AX – rešenje koje je integrisano u alate koji su već postali standardno radno okruženje svakog zaposlenog u Farmalogistu. Prirodna integracija sa Office, Exchange, Outlook, Share Point Portal, CRM i sličnim rešenjima je omogućila stvaranje izuzetno efikasnog radnog okruženja prilagođenog ulozi svakog zaposlenog u radnom procesu.

U februaru 2016. godine otvorili smo novi skladišni prostor u Mirijevskom bulevaru u Beogradu, koji uz prilagođavanja i modernizaciju zadovoljava sve rigorozne zahteve dobre distributivne prakse u distribuciji lekova i medicinskih sredstava i koji je još samo jedan u nizu uspeha naše kompanije.

Kao veledrogerija koja je tradicionalno opredeljena uvođenju modernih tehnologija u poslovanje, u septembru 2016. godine pustili smo u rad poluautomatsko skladište u Beogradu koje u svom punom kapacitetu opslužuje više od 1500 zdravstvenih ustanova. Skladište je opremljeno KNAPP transporterom (“conveying system”) i RF terminalima kojima upravljaju napredni informacioni sistemi  koji doprinise optimizaciji kontrole svih skladišnih procesa. 

Poseban fokus stavljamo na skladištenje i ekspediciju robe iz režima “hladnog lanca”, tako da smo investirali značajna sredstva u nabavku i kvalifikaciju skladišne opreme, vozila, ambalaže i sistema za monitoring i evidentiranje temperaturnih uslova i time obezbedili da se lekovi iz režima hladnog lana čuvaju i distribuiraju u propisanim uslovima.

Aktivacija poluautomatskog skladišta biće sprovedena i u poslovnom centru Novi Sad do kraja 2017. godine.

Lansirali smo i Connectur@ 2.0 – novu verziju softvera koja je obogaćena brojnim opcijama i funkcionalnostima razvijenim sa ciljem da povećaju brzinu i efikasnost rada u apoteci.

Svaka promena za Farmalogist je izazov a njena uspešna implementacija korak je više ka ostvarenju naše vizije pouzdanog i sigurnog partnera na farmaceutskom tržištu Srbije,

Vratite se na vrh
Farmalogist