Pravna regulativa

Pravna regulativa

pravilnik-o-dokumentaciji-i-nacinu-uvoza-lekova-koji-nemaju-dozvolu-za-lek-odnosno-medicinskih-sdredstava-koja-nisu-upisana-u-registar-medicinskih-sredstavapravilnik-o-galenskim-lekovima-koji-se-upotrebljavaju-u-humanoj-medicinipravilnik-o-nacinu-propisivanja-i-izdavanja-lekovapravilnik-o-nacinu-prijavljivanja-prikupljanja-i-pracenja-nezeljenih-reakcija-na-lekovepravilnik-o-nacinu-oglasavanja-leka-odnosno-medicinskog-sredstvapravilnik-o-nacinu-kontrole-kvaliteta-lekova-i-medicinskih-sredstavapravilnik-o-jedinstvenim-parametrima-za-klasifikaciju-i-nomenklaturu-lekovasmernice-dobre-prakse-u-distribuciji-humanih-lekovasmernice-dobre-klinicke-prakse-u-klinickom-ispitivanjupravilnik-o-uslovima-kriterijumima-nacinu-i-postupku-za-stavljanje-leka-na-listu-lekova-izmene-i-dopune-leske-lekova-odnosno-za-skidanje-leka-sa-liste-lekovapravilnik-o-sadrzaju-zahteva-i-dokumentacije-kao-i-nacinu-dobijanja-dozvole-za-stavljanje-leka-u-prometpravilnik-o-sadrzaju-dozvole-za-stavljanje-leka-u-prometpravilnik-o-listi-lekova-koji-se-propisuju-i-izdaju-na-teret-sredstava-obaveznog-zdravstvenog-osiguranjapravilnik-o-dokumentaciji-i-nacinu-uvoza-lekova-koji-nemaju-dozvolu-za-lek-odnosno-medicinskih-sredstava-koja-nisu-upisana-i-registar-medicinskih-sredstavaodluka-o-najvisim-cenama-lekova-za-upotrebu-u-humanoj-medicini-a-ciji-je-rezim-izdavanja-na-receptlista-lekova-koji-se-izdaju-bez-recepta-i-koji-se-mogu-reklamirati-u-sredstvima-javnog-informisanjauredba-o-planu-mreze-zdravstvenih-ustanovapravilnik-o-uslovima-i-nacinu-unutrasnje-organizacije-zdravstvenih-ustanovapravilnik-o-sadrzaju-i-obimu-prava-na-zdravstvenu-zastitu-iz-obaveznog-zdravstvenog-osiguranja-i-o-participaciji-za-2016-godinupravilnik-o-pokazateljima-kvaliteta-zdravstvene-zastitepravilnik-o-nomenklaturi-zdravstvenih-usluga-na-primarnom-nivou-zdravstvene-zaztitepravilnik-o-nacinu-i-postupku-dostavljanja-podataka-o-preuzimanju-obaveza-zdravstvenih-ustanova-preme-veledrogerijama-i-pretvaranju-tih-obaveza-u-javni-dug-rspravilnik-o-blizim-uslovima-za-sprovodenje-kontinuirane-edukacije-za-zdravstvene-radnike-i-zdravstvene-saradnikepravilnik-o-blizim-uslovima-za-sprovodenje-kontinuirane-edukacije-za-zdravstvene-radnike-i-zdravstvene-saradnikepravilnik-o-blizim-uslovima-za-obavljanje-zdravstvene-delatnosti-u-zdravstvenim-ustanovama-i-drugim-oblicima-zdravstvene-zastitepravilnik-o-blizim-uslovima-za-izdavanje-obnavljanje-odnosno-oduzimanje-licence-clanovima-komora-zdravstvenih-radnikapravilnik-o-akreditaciji-zdravstvenih-ustanovapravilnik-o-uslovima-za-promet-na-malo-medicinskim-sredstvima-u-specijalizovanim-prodavnicamazakon-o-zdravstvenom-osiguranjuzakon-o-zdravstvenoj-zastitizakon-o-rokovima-izmirenja-novcanih-obaveza-u-komercijalnim-transakcijamazakon-o-lekovima-i-medicinskim-sredstvimazakon-o-javnim-nabavkamaeticki-kodeks-farmaceuta-srbijepravilnik-o-uslovima-za-proizvodnju-medicinskih-sredstavapravilnik-o-sadrzaju-i-nacinu-obelezavanja-unutrasnjeg-i-spoljnjeg-oakovanja-medicinskog-sredstva-kao-i-sadrzaju-uputstva-za-upotrebu-medicinskog-sredstvapravilnik-o-sadrzaju-dozvole-za-stavljanje-medicinskog-sredstva-u-prometpravilnik-o-nacinu-upisa-medicinskog-sredstva-u-registar-medicinskih-sredstava-i-sadrzaju-zahteva-za-upis-u-registar-medicinskih-sredstavapravilnik-o-nacinu-prikupljanja-prijavljivanja-i-pracenja-nezeljenih-reakcija-na-medicinska-sredstvapravilnik-o-medicinsko-tehnickim-pomagalima-koja-se-obezbeduju-uz-sredstava-obaveznog-zdravstvenog-osiguranjapravilnik-o-klasifikaciji-opstih-medicinskih-sredstavaresenje-o-jedinstvenoj-klasifikaciji-lekovapravilnik-o-utvrdivanju-spiska-psihoaktivnih-kontrolisanih-supstancipravilnik-o-sadrzaju-i-nacinu-obelezavanja-unutrasnjeg-i-spoljnjeg-pakovanja-leka-dodatnom-obelezavanju-kao-i-sadrzaju-uputstva-za-lekpravilnik-o-nacinu-unistavanja-lekova-pomocnih-lekovitih-sredstava-i-medicinskih-sredstavapravilnik-o-nacinu-propisivanja-i-izdavanja-lekovapravilnik-o-nacinu-prijavljivanja-prikupljanja-i-pracenja-nezeljenih-reakcija-na-lekovepravilnik-o-nacinu-oglasavanja-leka-odnosno-medicinskog-sredstvapravilnik-o-nacinu-kontrole-kvaliteta-lekova-i-medicinskih-sredstavapravilnik-o-jedinstvenim-parametrima-za-klasifikaciju-i-nomenklaturu-lekovapravilnik-o-galenskim-lekovima-koji-se-upotrebljavaju-u-humanoj-medicinipravilnik-o-dokumentaciji-i-nacinu-uvoza-lekova-koji-nemaju-dozvolu-za-lek-odnosno-medicinskih-sdredstava-koja-nisu-upisana-u-registar-medicinskih-sredstavapravilnik-o-dokumentaciji-i-nacinu-uvoza-lekova-koji-nemaju-dozvolu-za-lek-odnosno-medicinskih-sdredstava-koja-nisu-upisana-u-registar-medicinskih-sredstavapravilnik-o-dokumentaciji-i-nacinu-uvoza-lekova-koji-nemaju-dozvolu-za-lek-odnosno-medicinskih-sdredstava-koja-nisu-upisana-u-registar-medicinskih-sredstavaresenje-o-jedinstvenoj-klasifikaciji-lekovapravilnik-o-utvrdivanju-spiska-psihoaktivnih-kontrolisanih-supstancipravilnik-o-sadrzaju-i-nacinu-obelezavanja-unutrasnjeg-i-spoljnjeg-pakovanja-leka-dodatnom-obelezavanju-kao-i-sadrzaju-uputstva-za-lekpravilnik-o-nacinu-unistavanja-lekova-pomocnih-lekovitih-sredstava-i-medicinskih-sredstavauredba-o-kriterijumima-za-formiranje-cene-lekova-za-upotrebu-u-humanoj-medicini-ciji-je-rezim-izdavanja-na-recept smernice-dobre-proizvodacke-prakse

Vratite se na vrh
Farmalogist