Sistemi menadžmenta

Sistemi menadžmenta

 

2006. godine Farmalogist je implementirao Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Potvrda usaglašenosti sa zahtevima standarda stigla je 07.02.2007. godine kada je Farmalogist dobio prvi sertifikat izdat od strane sertifikacionog tela SGS. Tokom 2009. godine poslovanje Farmalogista je usklađeno sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, a sistem je resertifikovan u januaru 2010. godine. Druga resertifikacija Sistema menadžmenta kvalitetom izvršena je u januaru 2013. godine, a treća resertifikacija izvršena je u januaru 2016 godine. Kao rezultat treće resertifikacije izdati su novi sertifikati kao potvrda usklađenosti sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001:2004, kao i Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007 implementirani su tokom 2009. godine. Ova dva sistema sertifikovana su, takođe, od strane sertifikacionog tela SGS u decembru 2009. godine, a resertifikovana u decembru 2012. godine . Druga resertifikacija ova dva sistema izvršena je u decembru 2015. godine kao rezultat čega su izdati novi sertifikati kao potvrda usklađenosti sa zahtevima standrada ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Vratite se na vrh
Farmalogist