e-poručivanje robe

e-poručivanje robe

Prvi u Srbiji krenuli smo sa uslugom elektronskog poručivanja robe u januaru 2010. godine i tako našim kupcima olakšali proces poručivanja robe i omogućili im da to čine 24 časa dnevno, u vreme kada to njima najviše odgovara. U godinama koje su usledile razvijeni su dodatni elektronski servisi za poručivanje robe i elektronsku razmenu dokumenata tako da danas apoteke za poručivanje robe osim web aplikacije na našem sajtu mogu koristiti B2B servise, odnosno EDI.

Osim slanja porudžbenice uz upotrebu nekog od elektronskih servisa, našim kupcima pružamo mogućnost i preuzimanja fakture u elektronskoj formi što značajno skraćuje proces prijema robe u apoteku.

Vratite se na vrh
Farmalogist