Poslovni paket usluga za apoteke Global Receptura

Poslovni paket usluga za apoteke Global Receptura

Januar 2013. godine doneo je novinu na srpskom farmaceutskom tržištu u vidu otklanjanja svih prepreka za početak saradnje između RFZO i privatnih apoteka po pitanju izdavanja lekova i medicinskih pomagala na recept, odnosno nalog o trošku sredstava RFZO. Jedan od najvažnijih preduslova koje su apoteke u obavezi da ispune jeste postojanje informacionog sistema koji će obezbediti da sam proces izdavanja lekova u apotekama bude kontrolisan na način na koji je to RFZO propisao.

Za sve apoteke koje žele da započnu saradnju sa RFZO, a njihovi informacioni sistemi nemaju modul za rad sa receptima, u svojoj ponudi imamo poslovni paket usluga Global receptura čiju osnovnu komponentu čini softversko rešenje koje podržava rad sa receptima i nalozima RFZO.

Ovo softversko rešenje može se integrisati u postojeći informacioni sistem apoteke, tako da apoteka ima mogućnost da sve poslovne transakcije nastavi da obavlja u sopstvenom informacionom sistemu, a sam rad sa receptima u Global recepturi.

Više informacija na adresi connectura@farmalogist.rs

Vratite se na vrh
Farmalogist