Poslovni paket usluga za apoteke Connectur@

Poslovni paket usluga za apoteke Connectur@

ConnectUr@ je paket usluga namenjen apotekama pažljivo kreiran u Farmalogistu. Ovaj model poslovanja na našem tržištu oblikovan je od elemenata koji unapređuju poslovanje apoteke u svim njegovim segmentima. Okosnicu ovog paketa usluga čini ConnectUr@ informacioni sistem za podršku poslovanja apoteke.

ConnectUr@ informacioni sistem

ConnectUr@ informacioni sistem (IS) je softversko rešenje koje u potpunosti podržava sve zahteve jednog poslovnog sistema kakav je apoteka. Softver je razvijen isključivo za potrebe poslovanja apoteke, a u njega su ugrađena višegodišnja iskustva farmaceuta u oblasti maloprodaje i veleprodaje lekova. Prva uspešna instalacija softvera realizovana je 2009. godine, a danas ovaj softver koristi više od 330 apoteka u Srbiji i njihov broj se stalno uvećava. Korišćenje softvera je besplatno bez obzira na to koliko ogranaka se nalazi u sastavu pravnog lica koje je korisnik paketa. Osim kompletnog modula za rad za recepturom i u „backoffice-u“, ConnectUr@ IS ima integrisan modul za rad sa receptima i nalozima RFZO, podržava rad sa receptima vojnih osiguranika, podržava program lojalnosti, a opciono može sadržati i knjigovodstveni modul, kao i analitički modul za lakše sagledavanje, praćenje i upravljanje poslovanjem apoteke. 

Poseban set funkcionalnosti dostupan je lancima apoteka koji imaju mogućnost da svoje celokupno poslovanje prate sa jednog mesta i da svoje poslovne odluke uz pomoć softverskog alata jednostavno i brzo implementiraju u svim svojim ograncima. Svi podaci o poslovanju apoteke nalaze se na računarima koji su pod kontrolom same apoteke.

Unapređenja i dodatni razvoj ConnectUr@ softvera kao i temeljna obuka zaposlenih u apoteci prilikom instalacije softvera za nas su imperativi kojima smo konstantno posvećeni.

Zašto je ConnectUr@ mnogo više od softvera

ConnectUr@ predstavlja poslovnu filozofiju i koncept izgrađen na temelju predviđanja potreba apoteka u Srbiji, uzimajući u obzir trendove na evropskim, ali i srpskom farmaceutskom tržištu. Apoteka koja je korisnik poslovnog paketa usluga ConnectUr@ osim prava na besplatno korišćenje softvera uživa i druge pogodnosti koje sa sobom nosi status strateškog partnera Farmalogista, a koje podrazumevaju pristup ConnectUr@ programu lojalnosti za pacijente, učestvovanje u marketinškim aktivnostima na polju plasiranja i promovisanja novih preparata na tržištu, u programima kontinuiranih edukacija za farmaceute i farmaceutske tehničare, korišćenje resursa ConnectUr@ kontakt centra itd.

ConnectUr@ kartica poverenja

ConnectUr@ kartica poverenja je program lojalnosti za pacijente dostupan apotekama koje su korisnice poslovnog paketa usluga ConnectUr@. Ovaj marketinški koncept predstavlja alat za unapređenje odnosa između apoteka ConnectUr@ i njihovih pacijenata, kao i podizanje ukupnog kvaliteta usluge prema pacijentima u ConnectUr@ apotekama. I za pacijente i za apoteke sama kartica je besplatna, a sa sobom nosi brojne pogodnosti prilikom kupovine u svim apotekama ConnectUr@ koje koriste ovu uslugu. Velika fleksibilnost ove usluge u pogledu primene koncepta u samim apotekama, ali i atraktivost ponude tokom trajanja akcija za korisnike ConnectUr@ kartice poverenja najvažniji su razlozi zbog kojih ovaj koncept danas okuplja više od 230 000 korisnika kartice.

Kontaktirajte nas i dodatno se informišite o ConnectUr@ poslovnom paketu usluga na connectura@farmalogist.rs

Vratite se na vrh
Farmalogist