Uslužni transport

Uslužni transport

Kao posledica trenda da se naši poslovni partneri sve češće odlučuju da outsourcing-om logističkih procesa smanje troškove svog poslovanja, Farmalogist je prepoznao priliku da svoje logističke resurse uslužno ustupi. U okviru ponude logističkih usluga koje Farmalogist pruža svojim dobavljačima nalazi se i uslužni transport lekova, medicinskih sredstava, medicinskog potrošnog materijala itd. do apoteka, bolnica, kliničkih cenatara I ostalih zdravstvenih ustanova.

Ekspedicija Farmalogista na raspolaganju ima 69 dostavnih vozila koja svakodnevno vrše isporuku po već utvrđenim rutama na području cele Srbije. Sva vozila opremljena su na način koji obezbeđuje da se roba nepromenjenog kvaliteta i uz ispunjenje svih zahteva u pogledu uslova čuvanja transportuje do mesta isporuke

Visoko razvijena mreža kapilarne dostave robe krajnjim kupcima, iskusni dispečeri i vozači, softverska podrška i adekvatan vozni park garant su realizacije isporuke robe kvalitetom definisanom upitom/ponudom.

Vozila kojima Farmalogist, kao nosilac usluge za treća lica, vrši ekspediciju robe do krajnjih kupaca registrovana su za javni prevoz, a u zavisnosti od specifičnosti zahteva u pogledu obezbeđenja adekvatnih uslova za transport robe na raspolaganju imamo vozila opremljena termoizolacijom i opremom za kontrolu i monitoring temperature u tovarnom prostoru, instaliranim u skladu sa rezultatima mapiranja i kvalifikacije, kao i IC štampačima za štampanje temperaturnih listi na mestu isporuke robe.

Duško Avramovski
Pomoćnik direktora logistike za skladišno poslovanje i transport

Vratite se na vrh
Farmalogist