Uslužno skladištenje

Uslužno skladištenje

Naša skladišta se prostiru na više od 15.000 m2 u četiri grada – Beograd, Niš, Kraljevo i Novi Sad. Svi poslovni procesi u našim skladištima usklađeni su sa GDP smernicama čime su obezbeđeni svi uslovi skladištenja potrebni za smeštaj lekova i medicinskih sredstava. Uslugu skladištenja mogu koristiti svi zainteresovani poslovni partneri koji se suočavaju sa manjkom skladišnog prostora ili pak žele da poslove skladištenja svoje robe prepuste Farmalogistu.

Usluga skladištenja može biti samo iznajmljivanje skladišnog prostora, ali može obuhvatiti i niz dodatnih usluga kao što su: angažovanje obučenih magacinskih radnika i mehanizacije pretovara, iznajmljivanje kancelarijskog prostora, korišćenje informacionog sistema, kao I usluge obeležavanja proizvoda itd.

Vratite se na vrh
Farmalogist