Molimo sačekajte...

Farmalogist | Lekovi | Medicinska sredstva | Farmaceutski proizvodi
O nama
Mi smo lider u pružanju usluga Pharmaservis-a
Misija i Vizija
Misija

Naša misija je da unapredimo zdravlje stanovništva, naših sugrađana, doprinesemo da ljudi budu zdraviji, da žive bolje i duže. Da obezbedimo kontinuirano snabdevanje lekovima, medicinskim sredstvima, dijetetskim proizvodima i drugim farmaceutskim proizvodima zdravstvenih ustanova u Srbiji, u skladu sa potrebama kupaca a poštujući smernice dobre prakse u distribuciji. Svojim poslovnim partnerima pružimo usluge najvišeg kvaliteta zasnovane na kompetentnosti i profesionalnom pristupu svih zaposlenih što stvara dodatnu vrednost kako za pojedinca tako i za celu zajednicu.

Vizija

Naša vizija je da kao lider u farma-servisu i pružanju logističkih usluga na farmaceutskom tržištu Republike Srbije ostanemo kvalitetan, siguran i pouzdan partner. Da širimo poslovanje, da rastemo, uvek inovativni, sa jasno postavljenim strategijama i ciljevima.
Kompanija danas
Više od 350 zaposlenih, u 2 poslovna i 2 distributivna centra, svojom stručnošću, posvećenošću, lojalnošću i inovativnim idejama svakodnevno doprinose uspehu, rastu i razvoju Farmalogist doo.  

Brzo reagujemo na zahteve i brojne promene u sredini u kojoj poslujemo, i time dokazujemo da je Farmalogist Vaš siguran partner. Kao jedan tim, možemo na najbolji način da odgovorimo izazovima i da ih sa velikim uspehom pretvaramo u šanse i poslovne pobede. Mi smo inovativni, kreativni, i sa pobedničkim duhom spremni da prihvatimo nove izazove.

Više od 350 zaposlenih, u 2 poslovna i 2 distributivna centra, svojom stručnošću, posvećenošću, lojalnošću i inovativnim idejama svakodnevno doprinose uspehu, rastu i razvoju Farmalogist doo.  Ono što ih ujedinjuje i povezuje kroz timove, poslovne jedinice, lokacije i funkcionalna područja, su naše vrednosti.

Odgovornost

Preuzimamo ličnu odgovornost za svoje postupke i svoj rad. Sa našim poslovnim partnerima gradimo poverenje davajući rešenja,  ispunjavajući data obećanja i realizacijom postignutih dogovora.

Poštovanje

Naši zaposleni poseduju visok nivo poslovne komunikacije prema poslovnim partnerima, koji odlikuje otvorenost i poštovanje. Uvažavajući različita mišljenja, stilove i veštine, dodeljivanjem pravih uloga u sistemu na kojima će zaposleni dati najboli rezultat u radu, Farmalogist razvija okruženje inovativnosti, motivacije i zdrave radne atmosvere.

Izvrsnost

Insistiramo na kvalitetu. Naš put ka izvrsnosti se nikad ne završava, uvek težimo ka višem i boljem. Kada partneri biraju nas oni biraju lidera u industriji koji svakodnevno unapređuje svoje procese i radi na podizanju nivoa kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti proizvoda a naš zajednički cilj je očuvanje zdravlja pacijenata.
Istorijat

Osnivači, mr ph. sci. spec. Lovorka Nikolić i mr ph. spec. Miomir Nikolić, započeli su koncept nove apotekarske i veledrogerijske prakse – Pharmanova doo, Beograd.

1990

Osnovana je kompanija Farmalogist doo, sa poslovnim i distributivnim centrom u Beogradu, sa 26 zaposlenih, u poslovnom objektu od 800 m2 i skromnim asortimanom namenjenim apotekama otvorenog tipa, pretežno baziranom na domaćoj proizvodnji.

2002

Godina uspostavljanja dugoročne saradnje sa svetski priznatim kompanijama, a nakon otvaranja privatnog carinskog skladišta, iste godine, Farmalogist realizuje prve ugovore o konsignacionoj prodaji sa renomiranim kompanijama Pfizer HCP i Schering AG, današnji Bayer Health Care.

2003

Otvaranje DC Niš, prvog poslovnog centra van teritorije Beograda

2005

Otvaranje PC Kraljevo i PC Novi Sad to je omogućilo da se Farmalogist pozicionira kao lokalni dobavljač i postane jednako dostupan čitavom tržištu Srbije.

2006

Prvi sertifikat kvaliteta ISO 9001:2000 Farmalogist je dobio 27. januara 2006. godine, a proces sertifikacije je obavila međunarodno priznata sertifikaciona organizacija – SGS, čime je kvalitet načina rada i usluga Farmalogista i zvanično potvrđen.

2006

Farmalogist ulazi u strateško partnerstvo sa investicionim fondom Adriatic Fund B.V.. Osnovana je kompanija „Farmalogist Holding“ d.o.o. Beograd, pod kontrolom Mr ph. spec. Miomira Nikolića, mr sci. pharm. spec. Lovorke Nikolić i investicionog fonda Adriatic Fund B.V.

2007

Razvijen je poslovni paket Connectur@ zasnovan na softverskom rešenju koje je apotekama omogućilo unapređenje i pojednostavljenje poslovanja.

2008

Uvođenje standarda ISO 14001:2004, sistem upravljanja zaštitom životne sredine i standarda OHSAS 18001:2007, sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

2009

Farmalogist je pridruženi član GIRP-a (Evropske asocijacije veledrogerija sa kompletnim asortimanom farmaceutskih proizvoda). Zahvaljujući unapređenju zakonske regulative i konstantnim zalaganjem Farmalogist-a, srpska asocijacija veledrogerija je 2011. primljena u članstvo GIRP-a kao punopravni član.

2009

Novi projekat – izdavanje časopisa „Doživeti 100“.

2009

Novi projekat - ON LINE trebovanje (prvi put u veledrogerijskom poslovanju).

2010

Novi projekat – formira se služba HELP DESK, otvorena za sva pitanja naših poslovnih partnera

2011

Novi informacioni sistem Microsoft Dynamics AX – rešenje koje je integrisano u alate koji su već postali standardno radno okruženje svakog zaposlenog u Farmalogistu.

2015

Pušteno u rad poluautomatsko skladište u Beogradu. Skladište je opremljeno KNAPP transporterom („conveying system“) i RF terminalima kojima upravljaju napredni informacioni sistemi  koji doprinise optimizaciji kontrole svih skladišnih procesa.

2016

Lansirana nova verzija softvera Conncetura 2.0.

2016

Odobrena je koncentracija učesnika na tržištu koja nastaje sticanjem zajedničke  kontrole  nad kompanijom Farmalogist od strane akcionarskog društva  Industrijaimport- Industrijaimpex a.d. Podgorica i Lovorke i Miomira Nikolića. Fond Adriatic Fund B.V. prodajom  svog udela u društvu,  izašao je iz partnerstva.

2019

Novi projekat - formira se služba KONTAKT CENTAR ( objedinjena usluga direktne prodaje, help deska i centra za akcije)

2019

Pušteno u rad poluatomatsko skladište u Nišu. Skladište je opremljeno KNAPP transporterom („conveying system“) i RF terminalima kojima upravljaju napredni informacioni sistemi  koji doprinise optimizaciji kontrole svih skladišnih procesa.

2020

Društvena odgovornost
Društveno odgovorno poslovanje je deo poslovne kulture kompanije Farmalogist. Zasnovano je na dugoj tradiciji, visokoj svesti i posvećenosti menadžmenta kompanije kao i svih njenih zaposlenih.

Svesni važnosti i potrebe uticaja na unapređenje opštih društvenih uslova, promociju pravih vrednosti i potrebe da deo profita ulažu u zajednicu, menadžmet kompanije Farmalogist je uvek tu da podrži različite društvene inicijative sa ciljem poboljšanja i unapređenja zdravlja i kvaliteta života i očuvanja životne sredine. To se postiže kroz realizaciju vlastitih projekata, ali i kroz pružanje podrške inicijativama za unapređene zdravih životnih navika, razvoja sporta, kulture i umetnosti, kao i organizaciju donacija najugroženijima. Kao najvažnije segmente društvenog odgovornog poslovanja izdvajamo odnos prema zajednici, našim zaposlenima, njihovoj bezbednosti i zdravlju na radu, kao i životnoj sredini.