Molimo sačekajte...

Farmalogist | Lekovi | Medicinska sredstva | Farmaceutski proizvodi
Pre-Wholesale
Carinsko skladište
Našim poslovnim partnerima pružamo usluge smeštaja robe, manipulacije i vođenja carinske evidencije na privatnim i javnim carinskim skladištima usklađene sa propisima koji regulišu oblast skladištenja lekova u skladištima koja su za to namenski projektovana. U okviru konsignacionih usluga pružamo i usluge ocarinjenja robe.
Pakovanje i etiketiranje
Usluge pakovanja i etiketiranja su dostupne našim poslovnim partnerima kada je potrebno pripremiti robu za plasman na tržište u skladu sa regulativama država u kojima poslujemo, a u slučaju kada tražene zahteve iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da ispunite. Pridružite se klijentima koji su nama poverili poslove obeležavanja kontrolnim markicama, dodatnim markicama, štampanje i dodavanje uputstava, formiranje novih komercijalnih jedinica u vidu kopakovanja.
Logistika kliničkih studija
Ukoliko tražite pouzdanog, kompetentnog i efikasnog partnera za sprovođenje Vaše kliničke studije, na pravom ste mestu. U prilici smo da Vam kvalitetno, pouzdano i brzo obezbedimo:
  1. Pripremu dokumentacije za dobijanje dozvole za uvoz lekova i medicinskih sredstava koja se klinički ispituju, kao i prateće opreme;
  2. Uvoz, odnosno ocarinjenje lekova i medicinskih sredstava koji se klinički ispituju, kao i ostalog materijala;
  3. Skladištenje lekova pod kontrolisanim uslovima temperature i vlažnosti, uz visok stepen bezbednosti;
  4. Nabavku, skladištenje i distribuciju konkomitantne terapije i komparatora;
  5. Brzu i efikasnu distribuciju do istraživačkih centara uz potpunu sledljivost u lancu;
  6. Organizaciju povrata neiskorišćenih lekova, medicinskih sredstava i drugog materijala iz istraživačkih centara;
  7. Organizaciju sprovođenja uništenja farmaceutskog otpada u skladu sa vazećom regulativom.

Sa bogatim iskustvom u pružanju logističkih usluga, potpuno usaglašenih sa GDP smernicama, kvalifikovanim skladišnim prostorima i vozilima, stručnim i visoko profesionalnim kadrom, mi smo Vaš siguran partner u oblasti kliničkih istraživanja.

Uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet (interventni uvoz)

Kao partner koji brzo i pouzdano odgovara na sve zahteve naših klijenata, u svakom trenutku smo spremni da na zahtev relevantne ustanove obezbedimo uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji.

Potražnja za posebnim terapeutskim lekovima koji su nužni u svakodnevnom lečenju pacijenata, ali još nisu dostupni na tržištu, ili potreba za dodatnim količinama lekova koji su zamena za terapiju za koju vlada nestašica na tržištu, rešavamo interventnim uvozom neregistrovanog leka.

Na osnovu lekarskog recepta, odnosno izjave bolnice, uvozimo za vas:
  1. paralele lekova koji su registrovani na tržištu, ali se ne nalaze u prometu;
  2. lekove koji nisu registrovani, ali za koje regulatorna tela odobravaju uvoz.