Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Kao deo zajednice u kojoj funkcioniše, kompanija Farmalogist je svesna važnosti i potrebe uticaja na unapređenje opštih društvenih uslova, promocije pravih vrednosti i potrebe da deo profita ulaže u zajednicu. Kao najvažnije segmente društvenog odgovornog poslovanja izdvajamo odnos prema zajednici, našim zaposlenima, njihovoj bezbednosti i zdravlju na radu kao i životnoj sredini.

Prema zajednici – Društvena korporativna odgovornost

 • Od ukupnih sredstava namenjenim aktivnostima društvene odgovornosti, kompanija Farmalogist veliki deo sredstava izdvaja za pomoć ugroženim socijalnim grupama, podršku kroz različite projekte udruženjima pacijenata i promociju znanja i sporta.
 • Kompanija Farmalogist i svi njeni zaposleni sa zadovljstvom su se priključili globalnoj akciji “Čep za hendikep” kao pomoć u nabavci ortopedskih pomagala za socijalno ugrožene građane kojima su ona neophodna.
 • Sa ciljem da se pomogne oboleloj deci i omogući im se lečenje u zemlji i inostranstvu kompanija Farmalogist podržava inicijative, učestvuje u prikupljanju novčanih sredstava i sama donira sredstva neophodna za lečenje.
 • Kompanija Farmalogist je na molbu Zdrastvenih Ustanova, pokazala spremnost da pojedinim pacijentima izađe u susret i da im omogući lečenje sa vrlo specifičnim, retkim i skupim neregistovanim lekovima. Celokupnu aktivnost, koju su pratili uvoz i realizacija ovakvih projekata, Farmalogist je sprovodio pokrivajući sve troškove.
 • U cilju unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, kompanija Farmalogist je izvesnim donacijama pomogla da se poboljšaju uslovi rada na nivou Primarne zdravstvene zaštite kao i u ustanovama Tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
 • Sa željom da pomogne zajednici i onima kojima je to najpotrebije, kompanija Farmalogist odabranim asortimanom proizvoda uzela je učešće u pripremi paketa za migrante tokom boravka u našoj zemlji.
 • Kompanija Farmalogist aktivno sarađuje sa udruženjima pacijenata i pruža nesebičnu podršku organizovanjem edukacija, promovisanjem udruženja i podizanjem svesti zajednice kroz stručni časopis Doživeti 100, kao i kroz donacije, novčane i robne. ( Plavi Krug – Svetski dan dijabetesa; ILCO – donacija Eakin programa pacijentima sa stomom;…)
 • Kompanija Farmalogist je donirala sredstva za obnavljanje celokupnog inventara apoteka u područjima zahvaćenim poplavom 2014. godine, kako bi omogućila što bržu stabilizaciju poslovanja apoteka, naših poslovnih partera, i snabdevanje lekovima pacijenta.
 • U cilju promocije sporta i zdravog načina života kompanija Farmalogist podržala je organizaciju Evropskog prvenstva u vaterpolu koji se u periodu od 10. do 23. januara 2016. održao u Beogradu. Reprezentacija Srbije je 2016. godine postala evropski prvak, osvojila je Svetski kup i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Riu.
 • Farmalogist je pomogao objavljivanje više stručnih izdanja Farmaceutskog fakulteta, a kroz organizaciju kontinuiranih medicinskih edukacija omogućava besplatnu edukaciju i prikupljanje bodova neophodnih za obnovu licence zdravstvenih radnika, čime utiče na povećanje kvaliteta zdravstvene usluge u celini. Do danas je podeljeno više od 100 000 sertifikata.
 • Donacijom “Beogradskom bebi klubu” pažljivo odabranih proizvoda iz svog asortimana kompanija Farmalogist aktivno učestvuje u nameri Grada da svaka beba rođena u Beogradu i njena mama dobijaju poklon paket visokog kvaliteta. Projekat “Beogradski bebi klub” se realizuje od 1. januara 2011. godine, mesečno se podeli oko 1200 paketa i do danas je podeljeno više od 100 000 bebi paketa.
 • Farmalogist podržava rad i Hilandarskog lekarskog društva kroz donaciju lekova i sanitetskog materijala nepohodnih za prvu pomoć na hilandarskom metohu Kakovo.
 • Osnovnoj školi “Jovan Grčić Milenko” iz Beočina Farmalogist je donirao opremu za kabinet informatike čime je omogućio nesmetan rad punim kapacitetom. Donacija je uključila video bim, miševe, tastature kao i veoma značajnu softversku podršku.

Prema zaposlenima

Upravljanje ljudskim potencijalima temelji se na jasnim i jednostavnim načelima saradnje, timskog rada, međusobnog priznavanja i poverenja. Mi u kompaniji Farmalogist vodimo se time da uspešnu firmu čine uspešni ljudi na svim nivoima i pozicijama, te stoga na isti način brinemo o zaposlenima, kvalitetu naših proizvoda i usluga. Kao kompanija koja zapošljava više od 500 ljudi posebnu pažnju posvećujemo izgradnji jedinstvene korporativne kulture koja uvažava različitosti i podstiče međusobnu saradnju svih sektora. Ulaganje kompanije na polju ličnog usavršavanja zaposlenih, doprinosi negovanju lojalnosti i njihovoj motivisanosti, zato se trudimo da našim zaposlenima omogućimo zdravo i inspirativno radno okruženje, podstičići razvoj njihovih potencijala i unapređenje znanja i veština.

Brigu o našim zaposlenima iskazujemo i kroz mogućnost korišćenja teretane, sportskih sadržaja, određene pogodnosti pri kupovini, team building aktivnosti, vikend putovanja i posebne nagrade za najbolje radnike.

Kreiranjem zdravog i podsticajnog radnog okruženja našim zaposlenima želimo da pružimo više od radnog mesta, pa su zato mnogi programi razvijeni unutar sistema posvećeni razvoju ljudskih potencijala i karijera u kompaniji, zbog čega sa zadovoljstvom ističemo činjenicu da je najveći broj rukovodećih pozicija napredovao sa nižih pozicija u kompaniji.

 • Jedan deo aktivnosti usmeren je na razvoj zaposlenih, njihovu edukaciju i usavršavanje u cilju održavanja visokih standarda kvaliteta proizvoda i usluga i primenu najsavremenije tehnologije. Svesni smo da je sticanje novih znanja i veština preduslov uspeha te pomažemo učešće zaposlenih na različitim konferencijama i seminarima. Pored toga, organizovan je i kurs engleskog jezika koji je svim zaposlenima omogućio sticanje osnovnog, odn. unapređenje postojećeg znanja jezika.
 • Upravljanje pomoću ciljeva i stimulativni sistem nagrađivanja – Pored razvoja ljudi i karijera zaposlenih, posebnu pažnju posvećujemo izradi ličnih poslovnih planova kao temelju na kome je uspostavljen sistem upravljanja pomoću ciljeva u kojem svaki zaposleni ima svoje lične ciljeve, a u skladu sa tim i stimulativno nagrađivanje. Takođe, u kompaniji sa tolikim brojem zaposlenih posebno nagrađujemo lojalnost, te jubilarna nagrada čeka svakog zapolsenog koji je preko 10 godina zaposlen u kompaniji Farmalogist.
 • Kompanija Farmalogist dobila je priznanje za osvojeno III mesto za najbolji proces selekcije kandidata za posao u okviru projekta ‘’Ocenite put do posla 2014.’’ prema izboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com
 • Kroz Team building aktivnosti želimo da omogućimo zaposlenima da se međusobno upoznaju, unaprede međusobnu komunikaciju i saradnju, odnose u okviru timova i sektora, da bolje upoznaju kompaniju i njene ciljeve, čime stvaramo pozitivnu i prijatnu radnu atmposferu za sve zaposlene. Turnir u malom fudbalu okupio je sve, kako ljubitelje ovog sporta tako i one manje entuzijaste na ovom polju. Porodično druženje, takmičarski duh i pre svega fer plej, učinili su ovaj događaj jednim od omiljenih među zaposlenima.
 • Vodeći se onom starom “U zdravom telu, zdrav duh” i trudeći se da svakome izađemo u susret omogućili smo našim zaposlenima korišćenje usluga rekreativnog centra koji uključuje teretanu, pilates, arerobik i spa centar.
 • Mislimo i na naše najmlađe, te svake godine tradicionalno organizujemo Dodelu Novogodišnjih paketića za decu naših zaposlenih.
 • Struktura zaposlenih – Od ukupnog broja zaposlenih u direkciji 48% čine žene, dok je odnos žena i muškaraca na nivou cele kompanije 35% – 65%. Skoro polovinu ukupnog broja zaposlenih čine mladi do 35. godine (43%), između 35. i 45. godine starosti čine 36% zaposlenih, 21% čine zaposleni stariji od 45 godina, dok su u stalnom radnom odnosu i 3 osobe sa invaliditetom.

Zaštita životne sredine

 • Zaštita životne sredine predstavlja integralni deo svakodnevnog poslovanja Farmalogista.
 • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine u Farmalogistu je kreiran tako da obezbedi usaglašavanje sa važećom zakonskom regulativom, i kontinuirano praćenje i unapređenje učinka kompanije u ovoj oblasti.
 • U okviru poslovanja Farmalogista generišu se različite vrste otpada. S tim u vezi kompanija je postavila jasan cilj da razvije koncept odgovornog i efikasnog upravljanja otpadom. U skladu sa principima odgovornog poslovanja, Farmalogist se zalaže za racionalno korišćenje prirodnih resursa, podstiče ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda u cilju smanjenja zagađenja životne sredine i degradacije prostora.

Bezbednost i zdravlje na radu

 • Kompanija Farmalogist mnogo pažnje poklanja uređenju bezbednog radnog okruženja za svoje zaposlene u svim svojim objektima. Aktom o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini su prepoznate sve opasnosti i štetnosti, a isti dokument se redovno ažurira i unapređuje. Redovno se vrše ispitivanja uslova radne okoline, oprema za rad koju koriste naši zaposleni je ispravna i redovno se vrše provere i pregledi iste.
 • Svi naši objekti su snabdeveni dovoljnim brojem vatrogasnih aparata, najmodernijim sistemima za dojavu i gašenje požara, a redovno se sprovode vežbe koje zaposlene upoznaju sa opasnostima od požara i njihovim posledicama.
 • Svi zaposleni su osposobljeni za bezbedan rad na svom radnom mestu, a prilikom realizacije radnih aktivnosti koriste najmoderniju zaštitnu opremu i sredstva lične zaštite, što je dovelo do toga da se broj izgubljenih radnih sati zbog povrede na radu svede na minimum.
 • Uspešan rad u oblastima bezbednost i zdravlje na radu, kao i zaštiti životne sredine, kompanija Farmalogist je sertifikovala standardima kvaliteta OHSAS 18001 i EMS 14001.

Vratite se na vrh
Farmalogist