Kompaniji Farmalogist dodeljeno još jedno priznanje Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS)

Na 13. međunarodnom simpozijumu ALIMS-a, održanom 20. i 21. oktobra 2017.godine u Kragujevcu Farmalogist je izdvojen kao klijent sa najvećim brojem podnetih elektronskih zahteva u okviru projekta e-Submission (e-Podnošenja)

U oktobru 2016. godine Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije zvanično je pokrenula pilot projekat „ePodnošenja zahteva klijenta“, objavljivanjem grupe svojih usluga na portalu eUprave koje podrazumevaju zakazivanje termina kao i podnošenje zahteva i prateće dokumentacije elektronskim putem.

 

“ePodnošenje zahteva klijenta“ samo je prvi korak u realizaciji strateškog projekta eSubmission ALIMS, čiji je cilj da se kroz digitalizaciju poslovanja ALIMS-a poveća efikasnost rada ove institucije sa klijentima i ostvare uštede. Ovaj projekat ima i širi javni značaj jer će nakon pune implementacije dovesti do ubrzanja procedura obrade zahteva nosilaca dozvola, što će za posledicu imati povećanje dostupnosti lekova i medicinskih sredstava pacijentima i zdravstvenim profesionalcima u Republici Srbiji.

 

Kompanija Farmalogist prepoznala je značaj ovog projekta. Već krajem 2016. godine ispred Farmalogista podnet je prvi zahtev elektronskim putem, zbog čega je kompaniji Farmalogist uručeno priznanje na 12. tradicionalnom simpozijumu ALIMS. Uspešna saradnja nastavljena je i tokom 2017. godine što je i rezultiralo novim priznanjem na 13. tradicionalnom simpozijumu ALIMS-a.

 

Trud kompanije Farmalogist i prepoznavanje značaja elektronskog poslovanja koje ALIMS razvija u okviru nacionalne strategije u ovoj oblasti istaknuto je na 13. međunarodni simpozijum “U susret izazovima i perspektivama: umrežavanje i komunikacija nacionalnih regulatornih tela i farmaceutske industrije”, održanom 20. i 21. oktobra 2017. godine u Hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu.

 

Simpozijumu je prisustvovalo 300 učesnika, farmaceutskih kompanija iz zemlje i velikog broja gostiju iz regiona i cele Evrope. U ime kompanije Farmalogist, nagradu je primila Zorica Živković, pomoćnik ruokovodioca razvoja za registracije.

 

Kao kompanija koja je i sama orijentisana u pravcu digitalizacije svog poslovanja, Farmalogist će nastaviti da aktivno podržava implementaciju projekta eSubmission ALIMS-a, ali i sličnih projekata koji predstavljaju ogroman iskorak u pravcu modernizacije državne uprave što je i jedan od osnovnih prioriteta Vlade Republike Srbije.

 

Vratite se na vrh