ODRŽANA IQVIA GODIŠNJA KONFERENCIJA ZA VELEDROGERIJE I APOTEKE

U Privrednoj komori Srbije 29. oktobra održana je IQVIA godišnja konferencija za veledrogerije i apoteke. Skupu su prisustvovali predstavnici RFZO, ALIMS i Farmaceutske komore, a šest farmaceutskih stručnjaka, među kojima i mr sci. pharm. spec. Lovorka Nikolić, osnivač kompanije Farmalogist i stalni predstavnik Grupacije veledrogerija Srbije u Evropskoj asocijaciji veledrogerija sa potpunim asortimanom (GIRP), imalo je priliku da svoja znanja i iskustva podeli sa predstavnicima farmaceutske industrije Srbije.

 

Predavači iz IQVIA govorili su o trendovima na globalnom, evropskom i lokalnom tržištu. Akcenat je bio na domaćem tržištu, njegovom trenutnom stanju, trendovima, izazovima sa kojima se susreće i načinima unapređenja poslovanja. Lovorka Nikolić govorila je o trendovima, položaju i izazovima u poslovanju veledrogerija u Srbiji u poređenju sa drugim zemljama Evrope, a na osnovu istraživanja koje je sproveo GIRP. Prisutni su premijerno imali prilike da vide kretanja na farmaceutskom tržištu Srbije sa podacima koji pokazuju prodaju iz apoteka ka pacijentima.

 

Vratite se na vrh