Molimo sačekajte...

Direktor IT sektora - Beograd - Farmalogist | Lekovi | Medicinska sredstva | Farmaceutski proizvodi
Karijera
Postanite deo Farmalogist tima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu
Direktor IT sektora - Beograd
Opis posla:
- Odgovara za funkcionalnost, efikasnost, sigurnost i kvalitet informacionog sistema u skladu sa zahtevima poslovnog sistema u kompaniji
- Učestvuje u unapređenju, razvoju i održavanju poslovnih IT sistema neophodnih za funkcionisanje kompanije i poslovni rast.
- Predlaže IT rešenja za podršku poslovnim procesima uz nadogradnju postojećih i implementaciju novih rešenja.
- Definiše projektne i programerske zahteve zajedno sa menadžmentom i rukovodiocima određenih timova kao i rokove za izvršenje usvojenih projekata
- Predlaže strateški plan razvoja IT sistema, sa ciljem poboljšanja osnovnih poslovnih procesa i  efikasnosti na dugi rok.
- Izrađuje godišnji budžet i plan aktivnosti IT sektora i prati realizaciju odobrenog plana po svim elementima
- Razrađuje, predlaže i prati realizaciju odobrenog plana investicije
- Koordiniše rad zaposlenih unutar IT sektora, odgovora za rezultate članova tima, planira njihovu edukaciju i usavršavanje.
- Učestvuje u pregovorima, izboru i ugovaranju dobavljača IT usluga/robe, i odgovara za efikasnost i kvalitet izvršenih usluga od strane dobavljača
- Odgovara za rezultate rada IT sektora

Uslovi:
- VII stepen stručne spreme računarskog usmerenja (FON, ETF ili ekvivalentno)
- Minimalno 5 godina radnog iskustva na istoj ili sličnoj poziciji
- Organizaciona znanja i veštine, analitičke veštine, sposobnost strateškog i operativnog planiranja
- Sposobnost sagledavanja celokupne slike poslovanja i uloge IT sektora
- Iskustvo u održavanju i razvoju poslovnih IT sistema
- Odlično znanje engleskog jezika
- Sposobnost dobre komunikacije u radu sa ljudima, timski igrač
- Vozačka dozvola B kategorije - aktivan vozač

Ako ispunjavate navedene uslove konkursa i zainteresovani ste za rad u dinamičnom okruženju, nudimo Vam dobre uslove za rad kao i mogućnost da iskažete svoje profesionalne sposobnosti.

Molimo Vas da CV pošaljete najkasnije do 27.05.2022. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.