Centar za akcije

Centar za akcije

  • Fokusirana prodaja – max 4 akcije u isto vreme
  • Dnevna komunikacija sa apotekom – podsećanje na akcije koje su u toku
  • Max vreme trajanja akcije 3 nedelje
  • Apoteke imaju mogućnost da odrade akciju same – putem meila ili pozivom odgovornog referenta centra za akcije

Akcijski bonitet može biti iskazan u vidu rabata na fakturi ili u vidu naturalnog rabata (npr 1+1)

Obaveza dobavljača je da najmanje dva dana pre početka akcije dostavi fotografije artikala i da nadoknadi akcijske bonitete na osnovu Izveštaja o realizaciji akcije

Tip akcija koje nije moguće organizovati preko Centra za akcije su akcije koje uslovljavaju kupce količinom ili definisanim paketom ili akcijska prodaja kratkih rokova

Vratite se na vrh
Farmalogist